Mapa akustyczna

Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Toruń położony jest w centralnej części Polski (52058’ do 53004’ szerokości geograficznej północnej oraz 18032’ do 18043’ długości geograficznej wschodniej) w województwie kujawsko-pomorskim, na styku trzech krain historycznych - Kujaw, Ziemi Chełmińskiej, Drwęcy i Ziemi Dobrzyńskiej. Miasto zajmuje obszar 115,75 km² (11.575 ha) i graniczy: od północy z gminą Łysomice, od wschodu z gminą Lubicz, od południa z gminą Wielka Nieszawka i od zachodu z gminą Zławieś Wielka. Na stan z 1 stycznia 2012r. roku miasto zamieszkiwało 199 711 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 1725 osób/km2.

Przez miasto przebiegają ważne drogi samochodowe (w tym autostrada A-1) oraz linie kolejowe. Toruń oddalony jest od Bydgoszczy o 45 km, od Poznania o 150 km, od Gdańska o 175 km, od Olsztyna o 180 km, a od Warszawy o 210 km.

Miasto jest podzielone na osiedla, a ich nazwy i obszary są historycznie związane z nazwami przedmieść lub wiosek, które niegdyś otaczały Toruń, a dziś znajdują się w jego granicach administracyjnych. Osiedli jest dwadzieścia cztery: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, Glinki, Grębocin Nad Strugą, Jakubskie Przedmieście, Kaszczorek, Katarzynka, Koniuchy, Mokre, Na Skarpie, Piaski, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Rybaki Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, Winnica, Wrzosy.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

TRANSPORT DROGOWY

Toruń jest znaczącym węzłem komunikacyjnym w systemie dróg krajowych obecnie głównie przez autostradę A1 oraz drogę ekspresową S 10. Od oddania do użytku w październiku 2011r.nowy odcinek autostrady A-1 (od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz), odciążył w sposób znaczny ciąg drogi krajowej nr 1. Most autostradowy stanowi alternatywę dla przebiegu drogi nr 10 przez Toruń. Obwodnica S-10 i most autostradowy przejęły większość ruchu tranzytowego na trasie Bydgoszcz (i Pomorze Zachodnie) - Warszawa, prowadzonego obecnie drogami nr 10 i nr 80, zmniejszając obciążenie ruchem ulic Torunia.

TRANSPORT KOLEJOWY

Toruń jest znaczącym węzłem kolejowym, przez który przebiega sieć linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dworce kolejowe obsługujące ruch pasażerski to Toruń Główny i Toruń Wschodni, przystanki osobowe to Toruń Miasto, Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice i Toruń Grębocin. Obsługa towarowa odbywa się przez następujące stacje: Toruń Główny, Toruń Wschodni, Toruń Północ.

Linia Dane podstawowe Ilość pociągów w ciągu doby Prędkość pociągów
Pośpieszne Osobowe Towarowe Średnia Maksymalna
Nr 353 Poznań Wschód- Skandawa dwutorowa zelektryfikowana 17 16 49 60 100
Nr 18 Kutno-Piła dwutorowa zelektryfikowana 28 30 32 40 120
Nr 207 Toruń Wschód - Malbork jednotorowa niezelektryfikowana 0 26 4 60 80
Nr 246 Toruń Wschód – Toruń Północny jednotorowa niezelektryfikowana 0 0 <1 30 40
Nr 734 (łącznica) Nieszawka – Toruń Towarowy TrB jednotorowa niezelektryfikowana 0 10 3 50 50
Nr 27 Lipno – Toruń Wschodni niezelektryfikowana 0 4 11 70 100

TRANSPORT TRAMWAJOWY

Długość toru pojedynczego na terenie miasta wynosi 44,967 km, w tym torów przeznaczonych pod przewóz osobowy jest 41,544 km. Torowiska wbudowane stanowią jedynie 11% długości torów. Przeważają szyny na podkładach betonowych (41,999 km t.p.) , następnie na podkładach drewnianych (1,915 km t.p.) a na płycie betonowej jest jedynie 1,053 km t.p.

Na terenie Torunia funkcjonuje sześć linii tramwajowych: 1,2,3,4,5,1N. Stan inwentarzowy taboru tramwajowego wynosi 58 jednostek w tym:

PRZEMYSŁ

Gospodarka miasta Torunia powiązana jest z jednej strony z dziedzictwem kulturowym (turystyka i usługi rynkowe) i zapleczem naukowym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), natomiast z drugiej strony z przemysłem, gdzie dominującą rolę odgrywają branże takie jak: chemiczna, odzieżowo-włokiennicza, elektromaszynowa i spożywcza.

W chwili obecnej duże zakłady przemysłowe zlokalizowane są głownie w północno-wschodnich i południowo-zachodnich częściach miasta.

Wyniki mapy akustycznej

Wyniki mapy akustycznej zaprezentowano w formie tabel, wykresów i map.

TABELE

Tabela 1 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu drogowego
Hałas drogowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,71 0,12 0,004 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,95 0,08 0,01 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 2,66 0,23 0,02 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 14 6 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 2 1 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas drogowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,36 0,04 0,0005 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,40 0,03 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 1,13 0,09 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 5 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 2 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu kolejowego
Hałas kolejowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,05 0,01 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,003 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,01 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas kolejowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,06 0,02 0,01 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,01 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,01 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 3 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu tramwajowego
Hałas tramwajowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas tramwajowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 4 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu przemysłowego
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,31 0,03 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,29 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,89 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 3 1 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 2 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,34 0,09 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,40 0,02 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 1,24 0,07 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 2 2 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 2 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 5 – Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł określony wskaźnikiem LDWN
Poziom LDWN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 59 520 12 37 62
60 64 573 10 15 2
65 69 353 2 0 0
70 74 117 0 0 0
>75 11 0 0 0

Tabela 6 – Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł określony wskaźnikiem LN
Poziom LN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
50 54 598 13 24 3
55 59 323 8 1 0
60 64 138 1 0 0
65 69 17 0 0 0
>70 1 0 0 0

Tabela 7 – Powierzchnia obszarów w km2eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN
Poziom LDWN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 60 14,83 2,94 0,57 3,28
60,1 65 8,78 1,72 0,29 0,67
65,1 70 5,13 1,03 0,01 0,55
70,1 75 2,76 0,45 0 0,06
>75 0,67 0,20 0 0

Tabela 8 – Powierzchnia obszarów w km2eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LN
Poziom LN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 60 9,48 2,55 0,38 1,82
60,1 65 5,30 1,54 0,05 0,25
65,1 70 2,78 0,82 0 0,37
70,1 75 0,85 0,33 0 0,03
>75 0,12 0,14 0 0

WYKRESY

lokale0-5

lokale10-15

lokale15-20

ludzie0-5

ludzie10-15

ludzie15-20

powierzchnia2

powierzchnia3

MAPY HAŁASU

Udostępnione w przeglądarce mapy obejmują:

 1. mapę hałasu drogowego LDWN
 2. mapę hałasu drogowego LN
 3. mapę hałasu kolejowego LDWN
 4. mapę hałasu kolejowego LN
 5. mapę hałasu tramwajowego LDWN
 6. mapę hałasu tramwajowego LN
 7. mapę hałasu przemysłowego LDWN
 8. mapę hałasu przemysłowego LN
 9. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu drogowego LDWN
 10. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu drogowego LN
 11. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu kolejowego LDWN
 12. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu kolejowego LN
 13. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu tramwajowego LDWN
 14. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu tramwajowego LN
 15. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu przemysłowego LDWN
 16. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu przemysłowego LN
 17. mapę wrażliwości
 18. ortofotomapę

Podsumowanie

Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego jest hałas drogowy, następnie przemysłowy, a w mniejszym stopniu powodem uciążliwości sa hałas kolejowy czy tramwajowy. Hałas drogowy obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta i powoduje największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych, do 10 dB na fasadach budynków przy głównych trasach komunikacyjnych. Z analiz statystycznych wynika, że prawie 2% mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN lecz niespełna 0,1 % na przekroczenia większe niż 10 dB. Podobna tendencja utrzymuje się w odniesieniu do pory nocy. Hałasem kolejowym jak i tramwajowym jest zagrożonych poniżej 0,001% mieszkańców miasta. Natomiast obserwowany jest niski, ale większy niż hałas szynowy odsetek osób narażonych na uciążliwości powodowane hałasem przemysłowym. Z analiz wynika, że prawie ok. 0,5% mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN i 1 % określone wskaźnikiem LN.

Wymienione zestawy map oraz zestawienia tabelaryczne wyników obliczeń jak również zalecenia odnośnie działań w zakresie ochrony przed hałasem zawarte w niniejszym Raporcie stanowią materiał wyjściowy do opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta programu działań w przewidzianym ustawą terminie, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego.

Podstawy prawne

 1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106, poz. 729 z późniejszą zmianą)
 4. Znowelizowane z dniem 23 października 2012 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 oraz z 2012r., poz. 1109)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340)