Mapa akustyczna

Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Toruń położony jest w centralnej części Polski (52058’ do 53004’ szerokości geograficznej północnej oraz 18032’ do 18043’ długości geograficznej wschodniej) w województwie kujawsko-pomorskim, na styku trzech krain historycznych - Kujaw, Ziemi Chełmińskiej, Drwęcy i Ziemi Dobrzyńskiej. Miasto zajmuje obszar 115,75 km² (11.575 ha) i graniczy: od północy z gminą Łysomice, od wschodu z gminą Lubicz, od południa z gminą Wielka Nieszawka i od zachodu z gminą Zławieś Wielka. Na stan z 1 stycznia 2017r. roku miasto zamieszkiwało 185 459 osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 1667 osób/km2.

Przez miasto przebiegają ważne drogi (w tym autostrada A1) oraz linie kolejowe. Toruń oddalony jest od Bydgoszczy o 45 km, od Poznania o 150 km, od Gdańska o 175 km, od Olsztyna o 180 km, a od Warszawy o 210 km.

Miasto jest podzielone na osiedla, których nazwy i obszary są historycznie związane z nazwami przedmieść lub wiosek, które niegdyś otaczały Toruń, a dziś znajdują się w jego granicach administracyjnych. Osiedli jest dwadzieścia cztery: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, Glinki, Grębocin Nad Strugą, Jakubskie Przedmieście, Kaszczorek, Katarzynka, Koniuchy, Mokre, Na Skarpie, Piaski, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Rybaki, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, Winnica, Wrzosy.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

TRANSPORT DROGOWY

Toruń jest znaczącym węzłem komunikacyjnym w systemie dróg krajowych obecnie głównie przez autostradę A1 oraz drogę ekspresową S-10. Most autostradowy stanowi alternatywę dla przebiegu drogi nr 10 przez Toruń. Obwodnica S-10 i most autostradowy przejęły większość ruchu tranzytowego na trasie Bydgoszcz (i Pomorze Zachodnie) - Warszawa, prowadzonego obecnie drogami nr 10 i nr 80, zmniejszając obciążenie ruchem ulic Torunia.

Układ drogowy miasta Torunia zbliżony jest do modelu siatki prostokątnej. Główne kierunki ruchu wiążą się z jednostką urbanistyczną Stare Miasto oraz jednostkami: Rubinkowo i Na Skarpie. Stąd największy ruch jest na ulicach wokół Starego Miasta oraz na ulicach prowadzących do Osiedla Rubinkowo, od jego północnej i południowej strony.

Na terenie centrum Torunia istnieją trzy drogowe przeprawy mostowe przez Wisłę:

 • most drogowy im. Józefa Piłsudskiego,
 • most autostradowy im. Armii Krajowej,
 • most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej.

Otwarcie mostu im. gen Elżbiety Zawackiej w 2013 r. istotnie wpłynęło na poprawę warunków ruchu drogowego.

TRANSPORT KOLEJOWY

Toruń jest znaczącym węzłem kolejowym, przez który przebiega sieć linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dworce kolejowe obsługujące ruch pasażerski to Toruń Główny i Toruń Wschodni, przystanki osobowe to Toruń Miasto, Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice i Toruń Grębocin. Obsługa towarowa odbywa się przez następujące stacje: Toruń Główny, Toruń Wschodni, Toruń Północ.

Linia Dane podstawowe Ilość pociągów w ciągu doby Prędkość pociągów
Pośpieszne Osobowe Towarowe Średnia Maksymalna
Nr 353 Poznań Wschód - Skandawa dwutorowa zelektryfikowana 18 10 22 80 70
Nr 18 Kutno - Piła dwutorowa zelektryfikowana 37 35 24 90 80
Nr 207 Toruń Wschód - Malbork jednotorowa niezelektryfikowana 0 32 2 70 40
Nr 246 Toruń Wschód – Toruń Północny jednotorowa niezelektryfikowana 0 0 0 0 0
Nr 734 (łącznica) Nieszawka – Toruń Towarowy TrB jednotorowa niezelektryfikowana 9 10 0 50 50
Nr 27 Lipno – Toruń Wschodni niezelektryfikowana 0 4 8 70 50

TRANSPORT TRAMWAJOWY

Komunikacja tramwajowa jest jednym z ważniejszych elementów transportu publicznego w Toruniu. Modernizuje się istniejące sieci, jak również planuje się budowę nowych odcinków.

Długość toru pojedynczego na terenie miasta wynosi 44,967 km, w tym torów przeznaczonych pod przewóz osobowy jest 41,544 km. Torowiska wbudowane stanowią jedynie 11% długości torów. Przeważają szyny na podkładach betonowych (41,999 km t.p.) , następnie na podkładach drewnianych (1,915 km t.p.) a na płycie betonowej jest jedynie 1,053 km t.p.

Na terenie Torunia funkcjonuje obecnie siedem linii tramwajowych dziennych: 1, 2RT, 2BIS, 3RT, 4RT, 5, 52 i dwie nocne: 1N, 3N. Stan inwentarzowy taboru tramwajowego wynosi 72 jednostki, w tym:

 • 55 wagonów typ 805 Na,
 • 6 wagonów 122NbT Swing,
 • 6 wagonów 121NbT Swing,
 • 5 wagonów 122NbTDuo Swing.

PRZEMYSŁ

Gospodarka miasta Torunia powiązana jest z jednej strony z dziedzictwem kulturowym (turystyka i usługi rynkowe) i zapleczem naukowym (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika), natomiast z drugiej strony z przemysłem, gdzie dominującą rolę odgrywają branże takie jak: chemiczna, odzieżowo-włókiennicza, elektromaszynowa i spożywcza.

W chwili obecnej duże zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w północno-wschodnich i południowo-zachodnich częściach miasta.

Wyniki mapy akustycznej

Wyniki mapy akustycznej zaprezentowano w formie tabel, wykresów i map.

TABELE

Tabela 1 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu drogowego
Hałas drogowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,73 0,11 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 1,55 0,15 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 4,15 0,36 0,02 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 15 7 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 2 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas drogowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,34 0,04 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,69 0,08 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 1,78 0,19 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 4 1 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 2 1 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 2 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu kolejowego
Hałas kolejowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,13 0,05 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,02 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,06 0,01 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas kolejowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,12 0,03 0,01 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,02 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,06 0,01 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 1 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 3 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu tramwajowego
Hałas tramwajowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas tramwajowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 4 – Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej dla hałasu przemysłowego
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,37 0,04 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,16 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,43 0,01 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 3 2 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 2 4 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,44 0,08 0,02 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,35 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,95 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 4 2 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 2 3 1 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -

Tabela 5 – Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł określony wskaźnikiem LDWN
Poziom LDWN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 59 429 20 14 2
60 64 250 11 2 1
65 69 94 4 0 0
70 74 17 1 0 0
>75 11 0 0 0

Tabela 6 – Liczba ludności w setkach narażona na hałas od poszczególnych źródeł określony wskaźnikiem LN
Poziom LN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
50 54 236 16 5 1
55 59 96 8 0 0
60 64 23 2 0 0
65 69 2 0 0 0
>70 1 0 0 0

Tabela 7 – Powierzchnia obszarów w km2eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN
Poziom LDWN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 60 19,6 6,2 0,6 3
60,1 65 12,4 3,4 0,4 1
65,1 70 7 2,1 0,1 1
70,1 75 3,6 1,1 0 0
>75 0,67 1,4 1 0

Tabela 8 – Powierzchnia obszarów w km2eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem LN
Poziom LN
w dB
Hałas drogowy Hałas kolejowy Hałas tramwajowy Hałas przemysłowy
55 60 14 5,3 0,5 2
60,1 65 7,7 2,9 0,2 0,8
65,1 70 3,8 1,8 0 0,8
70,1 75 1,4 0,9 0 0
>75 0,12 0,4 0,5 0

WYKRESY

lokale0-5

lokale5-10

lokale10-15


ludzie0-5

ludzie5-10

ludzie10-15

powierzchnia1

powierzchnia2

MAPY HAŁASU

Udostępnione w przeglądarce mapy obejmują:

 1. mapę hałasu drogowego LDWN
 2. mapę hałasu drogowego LN
 3. mapę hałasu kolejowego LDWN
 4. mapę hałasu kolejowego LN
 5. mapę hałasu tramwajowego LDWN
 6. mapę hałasu tramwajowego LN
 7. mapę hałasu przemysłowego LDWN
 8. mapę hałasu przemysłowego LN
 9. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu drogowego LDWN
 10. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu drogowego LN
 11. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu kolejowego LDWN
 12. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu kolejowego LN
 13. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu tramwajowego LDWN
 14. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu tramwajowego LN
 15. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu przemysłowego LDWN
 16. mapę przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu przemysłowego LN
 17. mapę wrażliwości
 18. ortofotomapę

Podsumowanie

Wyniki mapy akustycznej wskazują, że hałas drogowy jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców. W przypadku wskaźnika LDWN zagrożonych jest ok. 2,4 % mieszkańców, przy czym niespełna 0,2 % na przekroczenia większe niż 5 dB. Podobna tendencja utrzymuje się w odniesieniu do pory nocy.
Hałasem kolejowym jest zagrożonych 0,03 % mieszkańców miasta (wskaźnik LDWN i LN). Podobnie jak w roku 2012, nie stwierdzono narażenia na hałas tramwajowy.
Obserwowany jest niski, ale nieco większy niż hałas szynowy, odsetek osób narażonych na uciążliwości powodowane hałasem przemysłowym. Z analiz wynika, że ok. 0,2 % mieszkańców Torunia narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN i 0,5 % - określone wskaźnikiem LN.

Wymienione zestawy map oraz zestawienia tabelaryczne wyników obliczeń jak również zalecenia odnośnie działań w zakresie ochrony przed hałasem zawarte w niniejszym Raporcie stanowią materiał wyjściowy do opracowania i uchwalenia przez Radę Miasta programu działań w przewidzianym ustawą terminie, którego celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego.

Podstawy prawne

 1. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.)
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519)
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1414)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 2014, poz. 112)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1340)

Przejście do części mapowej portalu