Kontakt

Jednostka odpowiedzialna za realizację mapy:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Środowiska i Zieleni

ul. Wały Gen.Sikorskiego 12
87-100, Toruń
wsiz@um.torun.pl
Tel. 56 611 86 93
Fax. 56 611 87 89

Przejście do części mapowej portalu